Xin chΓ o, KhΓ‘ch! [ Đăng kΓ½ | Đăng nhαΊ­pRSS Feed

18:39:02 12/02/2024

 

0

Nα»™i dung

πŸ™πŸ™πŸ™ 18:39:02 12/02/2024 πŸ™πŸ™πŸ™ – 𝑉𝑖̀ π‘ π‘Žπ‘œ π‘’π‘š π‘™π‘ŽΜ£π‘– π‘˜π‘’Μ‚π‘’ π‘”π‘œΜ£π‘– π‘Ÿπ‘ŽΜ‚Μπ‘‘ π‘›β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μ€π‘’ π‘™π‘ŽΜ‚Μ€π‘› 𝑣𝑖̀ π‘‘π‘–Μ€π‘›β„Ž π‘‘π‘Ÿπ‘ŽΜ£π‘›π‘” π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘β„Žπ‘–Μ£ π‘ŽΜ‚Μπ‘¦ π‘›π‘”π‘ŽΜ€π‘¦ π‘π‘ŽΜ€π‘›π‘” π‘₯π‘ŽΜ‚Μπ‘’ đ𝑖 , π‘šπ‘œπ‘›π‘” π‘π‘ŽΜπ‘ π‘šπ‘ŽΜ£π‘›β„Ž π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘›π‘” π‘žπ‘’π‘ŽΜ‚π‘› 𝑔𝑖𝑒́𝑝 Δ‘π‘œΜ›Μƒ π‘β„Žπ‘œ β„Žπ‘Žπ‘– π‘β„Žπ‘ŽΜπ‘’ 𝑖́𝑑 π‘ π‘’Μ›Μƒπ‘Ž π‘£π‘ŽΜ€ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘β„Žπ‘œ π‘β„Žπ‘–Μ£ π‘ŽΜ‚Μπ‘¦ ” π»π‘ŽΜƒπ‘¦ π‘›π‘–π‘’Μ£Μ‚π‘š π‘β„Žπ‘ŽΜ£Μ‚π‘‘ π‘π‘ŽΜ‚Μ€π‘’ 𝑛𝑔𝑒𝑦𝑒̣̂𝑛 π‘£π‘ŽΜ€ π‘β„Žπ‘–π‘Ž 𝑠𝑒̉ π‘π‘ŽΜ€π‘– 𝑣𝑖𝑒̂́𝑑 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘β„Žπ‘–Μ£ π‘ŽΜ‚Μπ‘¦ ” πΆπ‘’Μ›Μ‰π‘Ž π‘†π‘–π‘›β„Ž πΏπ‘ŽΜ€ πΆπ‘’Μ›Μ‰π‘Ž 𝑇𝑒̛̉….πŸ˜₯ π‘π‘”π‘ŽΜ€π‘¦ π‘π‘œπ‘› π‘£π‘’Μ›Μ€π‘Ž π‘šπ‘œΜ›Μ‰ π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘‘ π‘β„Žπ‘ŽΜ€π‘œ Δ‘π‘œΜ›Μ€π‘–, 𝑐𝑒̃𝑛𝑔 đ𝑒́𝑛𝑔 π‘£π‘ŽΜ€π‘œ π‘‘β„Žπ‘œΜ›Μ€π‘– Δ‘π‘–π‘’Μ‚Μ‰π‘š π‘ŽΜ‚Μπ‘¦. 𝑀𝑒̣ π‘‘β„Žπ‘ŽΜ£Μ‚π‘ 𝑑𝑒̛̉ π‘›β„Žπ‘ŽΜ‚Μπ‘‘ π‘ π‘–π‘›β„Ž π‘‘π‘ŽΜ€π‘›β„Ž π‘”π‘–π‘ŽΜ£Μ‚π‘‘ π‘”π‘–π‘’Μ›Μƒπ‘Ž 𝑠𝑒̛̣ π‘ π‘œΜ‚Μπ‘›π‘” π‘£π‘ŽΜ€ π‘π‘ŽΜπ‘– π‘β„Ž/𝑒̂́𝑑… π‘€π‘œΜ£Μ‚π‘‘ Δ‘π‘œΜ‚π‘– π‘‘β„Žπ‘–π‘’Μ‚π‘› π‘›π‘”π‘Ž π‘›β„Žπ‘œΜ‰ 𝑏𝑒́ π‘£π‘’Μ›Μ€π‘Ž π‘β„Žπ‘œΜ›Μπ‘š π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘‘ π‘™π‘œΜ£π‘‘ π‘™π‘œΜ€π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘–Μ€ Δ‘π‘ŽΜƒ π‘Ÿπ‘œΜ›Μ€π‘– π‘₯π‘Ž 𝑀𝑒̣…π‘β„Žπ‘’Μ›Μƒπ‘›π‘” 𝑑𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 π‘˜β„Žπ‘œΜπ‘ π‘˜β„Žπ‘ŽΜπ‘‘ π‘ π‘’Μ›Μƒπ‘Ž π‘π‘’Μ‰π‘Ž 2 𝑏𝑒́ π‘π‘œπ‘›, π‘›β„Žπ‘’Μ›Μƒπ‘›π‘” 𝑑𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 π‘œπ‘ŽΜ£ π‘œπ‘’Μ£ π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘π‘ŽΜπ‘ 𝑏𝑒́ π‘›π‘”β„Žπ‘’ π‘šπ‘ŽΜ€ π‘›β„Žπ‘œΜπ‘– π‘™π‘œΜ€π‘›π‘”…πŸ˜₯ π‘β„Žπ‘’Μ›π‘›π‘” π‘ π‘Žπ‘’ Δ‘π‘ŽΜ‚Μπ‘¦ πΆβ„Žπ‘–Μ£ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 π‘β„Žπ‘’Μ›Μπ‘›π‘” π‘ π‘Žπ‘’ π‘˜β„Žπ‘– π‘ π‘–π‘›β„Ž…π·π‘–Μ£π‘β„Ž π‘‡π‘Ÿπ‘ŽΜ€π‘›π‘” π‘£π‘ŽΜ€π‘œ π‘ƒβ„Žπ‘œΜ‚Μƒπ‘– π‘£π‘ŽΜ€ πΊπ‘Žπ‘›, 𝑆𝑒𝑦 π‘‡β„Žπ‘ŽΜ£Μ‚π‘›, π‘‡β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μπ‘’ π‘€π‘ŽΜπ‘’ π‘Ÿπ‘ŽΜ‚Μπ‘‘ π‘›β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μ€π‘’, π‘‡β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μπ‘’ 𝑇𝑖𝑒̂̉𝑒 πΆπ‘ŽΜ‚Μ€π‘’ π‘€π‘ŽΜπ‘’, πΆβ„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›Μπ‘›π‘” π»π‘œΜ›π‘– π‘‡π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘” 𝐡𝑒̣𝑛𝑔, π‘‡π‘ŽΜ†π‘›π‘” 𝑄𝑒𝑦𝑒̂́𝑑 𝐴́𝑝. πŸ˜₯ π‘€π‘–Μ€π‘›β„Ž Δ‘π‘ŽΜƒ π‘‘π‘–Μ€π‘š 𝑙𝑒̂𝑛 π‘›β„Žπ‘ŽΜ€ π‘£π‘ŽΜ€ Δ‘π‘ŽΜƒ π‘‘β„Žπ‘ŽΜ†π‘š π‘π‘ŽΜπ‘ 𝐡𝑒́, π‘›β„Žπ‘–Μ€π‘› π‘π‘ŽΜπ‘ 𝐡𝑒́ π‘‘π‘œΜ£Μ‚π‘– π‘£π‘ŽΜ€ π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘” π‘™π‘ŽΜ†Μπ‘š π‘šπ‘œΜ£π‘– π‘›π‘”π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– π‘ŽΜ£…π‘€π‘œπ‘›π‘” π‘šπ‘œΜ£π‘– π‘›π‘”π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– β„Žπ‘ŽΜƒπ‘¦ π‘β„Žπ‘ŽΜπ‘‘ π‘‘π‘ŽΜ‚π‘š 𝑦𝑒̂𝑒 π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘”, π‘‘π‘Žπ‘›π‘” Δ‘π‘œΜ‚π‘– π‘‘π‘Žπ‘¦ 𝑐𝑒̛́𝑒 π‘£π‘œΜ›Μπ‘‘ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘”π‘–π‘Ž Δ‘π‘–Μ€π‘›β„Ž π‘£π‘œΜ›Μπ‘– π‘ŽΜ£…😞 πΆπ‘ŽΜπ‘ πΆπ‘œΜ‚ πΆβ„Žπ‘’Μ π‘œΜ›π‘–, β„Žπ‘ŽΜƒπ‘¦ π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘” 2 π‘π‘œπ‘› π‘£π‘ŽΜ€ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 Δ‘π‘œΜ›Μƒ π‘β„Žπ‘œ π‘π‘œπ‘› π‘£π‘œΜ›Μπ‘– π‘ŽΜ£ π‘›β„Žπ‘ŽΜ€ π‘π‘œπ‘› π‘›π‘”β„Žπ‘’Μ€π‘œ, π‘”π‘–π‘œΜ›Μ€ π‘π‘œπ‘› π‘β„Žπ‘–Μ‰ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑑 π‘‘π‘’Μ›Μ£π‘Ž π‘£π‘ŽΜ€π‘œ Δ‘π‘œΜ‚π‘– π‘‘π‘Žπ‘¦ π‘π‘’Μ‰π‘Ž π΅π‘œΜ‚Μ. π΅π‘œΜ‚Μ π‘π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘–Μ€ π‘™π‘ŽΜ€π‘š πΆβ„Žπ‘ŽΜ£π‘¦ π‘₯𝑒 π‘šπ‘’Μ›π‘œΜ›Μπ‘› đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 𝑀𝑒̣ π‘π‘œπ‘› π‘β„Žπ‘ŽΜ£π‘¦ π‘β„Žπ‘’Μ›Μƒπ‘Ž π‘π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž π‘£π‘ŽΜ€ π‘β„Žπ‘œ π‘π‘œπ‘› π‘’π‘œΜ‚Μπ‘›π‘” π‘ π‘’Μ›Μƒπ‘Ž. π‘€π‘œπ‘›π‘” 𝐺𝑖𝑒́𝑝 π‘π‘œπ‘› Δ‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘ π‘’π‘œΜ‚Μπ‘›π‘” π‘ π‘’Μ›Μƒπ‘Ž π‘£π‘ŽΜ€ Δ‘π‘œΜ‚Μ€ π‘šπ‘ŽΜ£Μ†π‘ π‘β„Žπ‘œ π‘π‘œπ‘› Δ‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘ π‘ŽΜ‚Μπ‘š β„Žπ‘œΜ›π‘›…Đ𝑒̂̉ π‘π‘œπ‘› đ𝑒̉ 𝑠𝑒̛́𝑐 π‘˜β„Žπ‘œπ‘’Μ‰ π‘ π‘œΜ‚Μπ‘›π‘” π‘£π‘œΜ›Μπ‘– π΅π‘œΜ‚Μ Δ‘π‘œΜ›Μ£π‘– π‘β„Žπ‘œΜ›Μ€ 𝑀𝑒̣ π‘žπ‘’π‘Žπ‘¦ π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ›Μ‰ 𝑣𝑒̂̀ π‘£π‘œΜ›Μπ‘– π‘ŽΜ£. π‘€π‘œπ‘›π‘” πΆπ‘œΜ‚ πΆβ„Žπ‘’Μ β„Žπ‘ŽΜƒπ‘¦ π‘₯π‘œΜπ‘‘ π‘™π‘œΜ€π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘”…😞 πŸ›‘ 2 𝐡𝑒́ πΊπ‘ŽΜπ‘– π‘šπ‘œΜ›Μπ‘– π‘ π‘–π‘›β„Ž Δ‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘ 6 π‘›π‘”π‘ŽΜ€π‘¦ 𝑛𝑒̂𝑛 π‘β„Žπ‘’Μ›π‘Ž π‘π‘œΜ 𝑑𝑒̂𝑛 π‘ŽΜ£ * 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 2 𝐡𝑒́ Δ‘π‘ŽΜƒ 𝑣𝑒̂̀ π‘›β„Žπ‘ŽΜ€ π΅π‘ŽΜ€ π‘π‘œΜ£Μ‚π‘– π‘›π‘ŽΜ†Μ€π‘š. πΆπ‘œΜ€π‘› 𝑀𝑒̣ 𝐡𝑒́ Δ‘π‘Žπ‘›π‘” π‘›π‘ŽΜ†Μ€π‘š đ𝑖𝑒̂̀𝑒 π‘‘π‘Ÿπ‘–Μ£ π‘‘π‘ŽΜ£π‘– π΅π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 Δπ‘Ž πΎβ„Žπ‘œπ‘Ž π‘‡π‘–Μ‰π‘›β„Ž π΅π‘–Μ€π‘›β„Ž Δπ‘–Μ£π‘›β„Ž β€œ π‘ƒβ„Žπ‘œΜ€π‘›π‘” 2, πΎβ„Žπ‘œπ‘Ž πΊπ‘ŽΜ‚π‘¦ 𝑀𝑒̂ π»π‘œΜ‚Μ€π‘– 𝑆𝑒̛́𝑐, π‘‡π‘ŽΜ‚Μ€π‘›π‘” π‘‡π‘Ÿπ‘’Μ£Μ‚π‘‘β€. πŸ™ π‘€π‘œπ‘›π‘” π‘šπ‘œΜ£π‘– π‘›π‘”π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– π‘β„Žπ‘–π‘Ž 𝑠𝑒̃ π‘π‘ŽΜ€π‘– 𝑣𝑖𝑒̂́𝑑 đ𝑒̂̉ π‘π‘ŽΜπ‘ 𝑀𝑇𝑄 π‘π‘œΜ π‘‡π‘ŽΜ‚Μπ‘š πΏπ‘œΜ€π‘›π‘” π»π‘ŽΜ‰π‘œ π‘‡π‘ŽΜ‚π‘š 𝐺𝑖𝑒́𝑝 2 Δ‘π‘œΜ›Μƒ 𝐡𝑒́ πΎπ‘’Μπ‘š π‘šπ‘Žπ‘¦ π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘› π‘›π‘ŽΜ€π‘¦ π‘£π‘œΜ›Μπ‘– π‘ŽΜ£ πŸ™ – π΅π‘œΜ‚Μ πΆπ‘ŽΜπ‘ 𝐡𝑒́ : 𝑉𝑒̃ π‘„π‘’π‘œΜ‚Μπ‘ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑑 ( 36 π‘‡π‘’π‘œΜ‚Μ‰π‘– ) – 𝑀𝑒̣ πΆπ‘ŽΜπ‘ 𝐡𝑒́: Δπ‘–π‘›β„Ž π‘‡β„Žπ‘–Μ£ π‘‡β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘”. ( 28 π‘‡π‘’π‘œΜ‚Μ‰π‘– ) β€” Δπ‘–Μ£π‘Ž πΆβ„Žπ‘–Μ‰: Δπ‘œΜ£Μ‚π‘– 3, π‘‡β„Žπ‘œΜ‚π‘› π‘‰π‘–Μƒπ‘›β„Ž Đ𝑒̛́𝑐, π‘‹π‘ŽΜƒ 𝐴̂𝑛 π‘‡π‘–Μπ‘›β„Ž, 𝐻𝑒𝑦𝑒̣̂𝑛 π»π‘œπ‘ŽΜ€π‘– 𝐴̂𝑛. -π‘€π‘œΜ£π‘– π‘›π‘”π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– π‘œΜ›Μ‰ π‘₯π‘Ž β„Žπ‘œΜ‚Μƒ π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ›Μ£ π‘β„Žπ‘ŽΜπ‘‘ π‘‘π‘ŽΜ‚π‘š π‘₯𝑖𝑛 𝑔𝑒̛̉𝑖 π‘‘π‘Ÿπ‘’Μ›Μ£π‘ 𝑑𝑖𝑒̂́𝑝 π‘£π‘ŽΜ€π‘œ π‘‘π‘ŽΜ€π‘– π‘˜β„Žπ‘œπ‘ŽΜ‰π‘› π‘π‘’Μ‰π‘Ž πΈπ‘š π‘‡β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘” : 𝑆𝑇𝐾 : 19072192171018 π‘π‘”π‘ŽΜ‚π‘› π»π‘ŽΜ€π‘›π‘” : 𝑇𝐸𝐢𝐻𝐢𝑂𝑀𝐡𝐴𝑁𝐾 πΆβ„Žπ‘’Μ‰ π‘‡π‘ŽΜ€π‘– πΎβ„Žπ‘œπ‘ŽΜ‰π‘› : 𝐷𝐼𝑁𝐻 𝑇𝐻𝐼 π‘‡π»π‘ˆπ‘‚π‘πΊ π‘π‘œΜ£Μ‚π‘– 𝐷𝑒𝑛𝑔 : π‘ˆΜ‰π‘›π‘” π»π‘œΜ£Μ‚ πΊπ‘–π‘Ž Δπ‘–Μ€π‘›β„Ž π‘’π‘š π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘” π‘…π‘ŽΜ‚Μπ‘‘ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑑 π‘œΜ›π‘› π‘£π‘ŽΜ€ π‘π‘ŽΜ‰π‘š π‘›π‘–π‘’Μ£Μ‚π‘š π‘π‘œΜ‚π‘›π‘” đ𝑒̛́𝑐 π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘žπ‘’π‘¦Μ π‘ŽΜ‚π‘› π‘›β„Žπ‘ŽΜ‚π‘› π‘™π‘’π‘œΜ‚π‘› 𝑒̉𝑛𝑔 β„Žπ‘œΜ£Μ‚ π‘£π‘ŽΜ€ 𝑑𝑖𝑛 π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘” πΊπ‘–π‘Ž Δ‘π‘–Μ€π‘›β„Ž π‘›β„Žπ‘œΜ‰ π‘₯𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑑 π‘œΜ›π‘› π‘π‘ŽΜπ‘ π‘π‘œΜ‚ π‘β„Žπ‘’Μ π‘β„Žπ‘Ž π‘šπ‘’Μ£ π‘žπ‘’π‘¦Μ 𝑀𝑇𝑄 π‘Ÿπ‘ŽΜ‚Μπ‘‘ π‘Ÿπ‘ŽΜ‚Μπ‘‘ π‘›β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μ€π‘’
Đăng tin miα»…n phΓ­ tαΊ‘i sangngay.com
  • Đăng ngΓ y: 12/02/2024 at: 23:25
  • ID: 189467

22 lượt xem

BΓ‘o cΓ‘o bΓ i viαΊΏt

Processing your request, Please wait....