Xin chΓ o, KhΓ‘ch! [ Đăng kΓ½ | Đăng nhαΊ­pRSS Feed

01:49:31 02/02/2024

 

0

Nα»™i dung

πŸ†˜οΈπŸ†˜οΈπŸ†˜οΈ 01:49:31 02/02/2024 πŸ†˜οΈπŸ†˜οΈπŸ†˜ πŸ†˜οΈπ‘‹πΌπ‘ πΊπΌπ‘ˆΜπ‘ƒ Đ𝑂̛̃ – π‘€π‘œΜ£π‘– π‘›π‘”π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›π‘›π‘” π‘π‘œπ‘› π‘₯𝑖𝑛 β„Žπ‘ŽΜƒπ‘¦ 𝐢 𝐻 𝐼 𝐴 𝑆 𝐸̉ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘π‘œπ‘›πŸ†˜οΈ 🌺π‘ͺ𝒖̛́𝒖 𝟏 π‘΄π’‚Μ£π’π’ˆ π‘΅π’ˆπ’–Μ›π’Μ›Μ€π’Š 𝑷𝒉𝒖́𝒄 Δπ’‚Μ†Μ‰π’π’ˆ 𝑯𝒂̀ 𝑺𝒂❀️ πŸ™πŸ™πŸ™π‘π»πΌΜ€π‘ 𝑉𝐴̀𝑂 Đ𝑂̂𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 𝐢𝑂𝑁 πΆπ‘ˆΜ›Μ 𝐿𝐴̀𝑀 𝑇𝐼𝑀 𝐸𝑀 𝑇𝐻𝐴̆́𝑇 𝐿𝐴̣𝐼 … ⛔️⛔️𝐡𝐴 𝑀𝐸̣ 𝑂̛𝐼 , 𝑋𝐼𝑁 π»π΄Μƒπ‘Œ 𝐺𝐻𝐸́ 𝐿𝐴̣𝐼 𝑁𝑂̛𝐼 Δπ΄Μ‚π‘Œ , 𝑋𝐸́𝑇 π‘‡π»π‘ˆΜ›π‘‚Μ›π‘πΊ 𝐻𝑂𝐴̀𝑁 𝐢𝐴̉𝑁𝐻 πΆπ‘ˆΜ‰π΄ 𝐢𝑂𝑁 𝑀𝐴̀ 𝐺𝐼𝐴𝑁𝐺 π‘‡π΄π‘Œ πΊπΌπ‘ˆΜπ‘ƒ Đ𝑂̛̃ .. πŸ’₯𝐢𝐻𝐼̉ 𝑅𝐼𝐸̂𝑁𝐺 𝐡𝐸̣̂𝑁𝐻: πΏπ‘Œ π‘‡π»π‘ˆΜ›π‘‚Μ›Μ£π‘πΊ 𝐡𝐼̀ Đ𝐴̃ 𝐿𝐴̀ π‘„π‘ˆπ΄Μ 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐺𝐴̃ , π΄Μ‚Μπ‘Œ 𝑇𝐻𝐸̂́ 𝑀𝐴̀ 𝐢𝑂𝑁 𝐿𝐴̣𝐼 𝑀𝐴𝑁𝐺 𝑇𝑅𝑂𝑁𝐺 π‘πΊπ‘ˆΜ›π‘‚Μ›Μ€πΌ 𝐢𝐴̆𝑁 𝐡𝐸̣̂𝑁𝐻 𝑉𝐼𝐸̂𝑀 𝑀𝑂̂ 𝑇𝐸̂́ 𝐡𝐴̀𝑂 𝐢𝐴́𝐢 Δπ΄Μ‚Μ€π‘ˆ 𝐢𝐻𝐼 , 𝐡𝐼𝐸̂́𝑁 πΆπ»π‘ˆΜ›Μπ‘πΊ Đ𝐸̂́𝑁 𝑉𝑂̛́𝐼 𝐢𝑂𝑁 𝑇𝐻𝐼𝐸̣̂𝑇 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐻𝐸̂̉ 𝑁𝐴̀𝑂 𝐾𝐸̂̉ 𝐻𝐸̂́𝑇 … πŸ’₯πŸ’₯πΆπ‘œπ‘› 𝑑𝑒̂𝑛 : π‘π‘”π‘œΜ‚ π‘‡β„Žπ‘–Μ£ π΅π‘ŽΜ‰π‘œ π‘β„Žπ‘– 𝑠𝑛 :06/10/2022 π‘žπ‘’π‘’Μ‚ π‘žπ‘’π‘ŽΜπ‘› : β„Žπ‘’π‘¦π‘’Μ£Μ‚π‘› π‘β„Žπ‘ŽΜ‚π‘’ π‘‘β„Žπ‘ŽΜ€π‘›β„Ž π‘‘π‘–Μ‰π‘›β„Ž π‘‘π‘Ÿπ‘ŽΜ€ π‘£π‘–π‘›β„Ž … β€”β€”-𝑇𝑒̛̀ π‘›π‘”π‘ŽΜ€π‘¦ π‘π‘œπ‘› π‘ π‘–π‘›β„Ž π‘Ÿπ‘Ž β„Žπ‘ŽΜ‚Μ€π‘’ π‘›β„Žπ‘’Μ› π‘œΜ›Μ‰ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 , π‘β„Žπ‘ŽΜ‚π‘› π‘‘π‘Žπ‘¦ π‘π‘œπ‘› π‘π‘ŽΜπ‘ Δ‘π‘ŽΜ‚Μ€π‘’ π‘β„Žπ‘– π‘™π‘œΜ›Μ‰ π‘™π‘œπ‘’Μπ‘‘ , π‘šπ‘’Μ›π‘›π‘” π‘šπ‘’Μ‰ π‘”β„Žπ‘ŽΜ‚π‘¦ π‘ŽΜ‰π‘›β„Ž β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›Μ‰π‘›π‘” đ𝑒̂́𝑛 π‘‘π‘–Μπ‘›β„Ž π‘šπ‘ŽΜ£π‘›π‘” , π‘π‘ŽΜπ‘ π‘›π‘”π‘œΜπ‘› π‘‘π‘Žπ‘¦ , π‘β„Žπ‘ŽΜ‚π‘› 𝑏𝑖̣ π‘ŽΜ†π‘› π‘‘π‘ŽΜ‚Μ€π‘› Δ‘π‘Žπ‘’ đ𝑒̛́𝑑 𝑑𝑒̛̀𝑛𝑔 Δ‘π‘œπ‘ŽΜ£π‘› π‘Ÿπ‘’π‘œΜ£Μ‚π‘‘ π‘π‘œΜ€π‘› π‘›π‘œΜ‚Μƒπ‘– Δ‘π‘Žπ‘’ π‘›π‘ŽΜ€π‘œ π‘π‘ŽΜ†Μ€π‘›π‘” π‘˜β„Žπ‘– π‘›β„Žπ‘–Μ€π‘› π‘‘β„Žπ‘ŽΜ‚Μπ‘¦ π‘π‘œπ‘› π‘”π‘ŽΜπ‘– 𝑏𝑒́ π‘π‘œΜ‰π‘›π‘” Δ‘π‘ŽΜπ‘›π‘” 𝑦𝑒̂𝑒 π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘šπ‘–Μ€π‘›β„Ž π‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– π‘β„Žπ‘’Μ›π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ€π‘› 𝑑𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 π‘™π‘ŽΜ£π‘– π‘β„Žπ‘ŽΜ‰π‘– π‘β„Žπ‘–Μ£π‘’ π‘šπ‘’π‘œΜ‚π‘› π‘£π‘ŽΜ€π‘› Δ‘π‘Žπ‘’ Δ‘π‘œΜ›Μπ‘› .𝐿𝑦 π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘›π‘” 𝑏𝑖̀ , π‘π‘ŽΜ†π‘› π‘π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μπ‘š π‘™π‘ŽΜ£π‘– π‘β„Žπ‘ŽΜ‰π‘– 𝑑𝑒̀𝑛𝑔 π‘”π‘ŽΜ£π‘ π‘β„Žπ‘’π‘¦π‘’Μ‚π‘› 𝑑𝑒̣𝑛𝑔 , π‘β„Žπ‘– π‘β„Žπ‘–Μ Δ‘π‘ŽΜ†Μπ‘‘ Δ‘π‘œΜ‰ π‘šπ‘’Μ£ π‘π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘–Μ€ đ𝑖 π‘π‘ŽΜπ‘› β„Žπ‘ŽΜ€π‘›π‘” π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘” π‘π‘œΜ‚Μ π‘π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘–Μ€ π‘™π‘ŽΜ€π‘š π‘‘β„Žπ‘œΜ›Μ£ π‘₯π‘ŽΜ‚π‘¦ π‘π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘–Μ€ π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘ π‘π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μ‰π‘š π‘›π‘”β„Žπ‘’Μ€π‘œ π‘˜β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μπ‘› π‘β„Žπ‘œ π‘”π‘–π‘Ž Δ‘π‘–Μ€π‘›β„Ž π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘π‘œπ‘› π‘Ÿπ‘œΜ›π‘– π‘£π‘ŽΜ€π‘œ π‘‘π‘ŽΜ£Μ‚π‘› 𝑐𝑒̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́ π‘‘π‘ŽΜ†Μπ‘ … π‘‡β„Žπ‘ŽΜ£Μ‚π‘‘ 𝑠𝑒̛̣ π‘π‘œπ‘› Δ‘π‘ŽΜπ‘›π‘” 𝑦𝑒̂𝑒 π‘™π‘ŽΜ†Μπ‘š , π‘ŽΜπ‘›β„Ž π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘‘ π‘π‘œπ‘› π‘›β„Žπ‘’Μ› π‘‘β„Žπ‘Ž π‘‘β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μπ‘‘ π‘šπ‘œπ‘›π‘” π‘β„Žπ‘œΜ›Μ€ 𝑠𝑒̛̣ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 Δ‘π‘œΜ›Μƒ π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘β„Žπ‘’Μπ‘›π‘” π‘‘π‘Ž 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘π‘œπ‘› π‘£π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘‘ π‘žπ‘’π‘Ž π‘›π‘”β„Žπ‘–Μ£π‘β„Ž π‘π‘ŽΜ‰π‘›β„Ž …. π‘₯𝑖𝑛 β„Žπ‘ŽΜƒπ‘¦ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘‘π‘’Μ€π‘š π‘π‘œπ‘› , đ𝑒̂̉ π‘π‘œπ‘› π‘π‘œΜ π‘‘β„Žπ‘’Μ‚Μ‰ π‘™π‘œΜ›Μπ‘› 𝑙𝑒̂𝑛 , π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ›Μ‰ 𝑣𝑒̀ π‘π‘’π‘œΜ£Μ‚π‘ π‘ π‘œΜ‚Μπ‘›π‘” Δ‘π‘œΜ›Μ€π‘– π‘‘β„Žπ‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘›π‘” π‘›β„Žπ‘’Μ› π‘π‘Žπ‘œ π‘‘π‘Ÿπ‘’Μ‰ π‘›β„Žπ‘œΜ‰ π‘˜β„Žπ‘ŽΜπ‘ π‘šπ‘ŽΜ€ Δ‘π‘ŽΜπ‘›π‘” π‘Ÿπ‘Ž π‘π‘œπ‘› 𝑛𝑒̂𝑛 π‘π‘œΜ … π‘π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž Δ‘π‘ŽΜƒ π‘˜β„Žπ‘œΜ‚Μ‰ , π‘π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž π‘šπ‘ŽΜ€ π‘˜β„Žπ‘œΜ‚π‘›π‘” 𝑑𝑖𝑒̂̀𝑛 π‘β„Žπ‘’Μ›Μƒπ‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘–Μ£ π‘π‘ŽΜ€π‘›π‘” π‘˜β„Žπ‘œΜ‚Μ‰ π‘”π‘ŽΜ‚Μπ‘ π‘£π‘ŽΜ£π‘› π‘™π‘ŽΜ‚Μ€π‘› .. π‘žπ‘’π‘¦Μ π‘šπ‘‘π‘ž π‘œΜ›π‘– π‘₯𝑖𝑛 β„Žπ‘ŽΜƒπ‘¦ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 π‘π‘œπ‘› .. π‘π‘œπ‘› π‘‘β„Žπ‘Ž π‘‘β„Žπ‘–π‘’Μ‚Μπ‘‘ Δ‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘ π‘ π‘œΜ‚Μπ‘›π‘” , Δ‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘ 𝑣𝑒𝑖 π‘β„Žπ‘œΜ›π‘– … 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 πΆπ‘œπ‘› Δ‘π‘Žπ‘›π‘” đ𝑖𝑒̂̀𝑒 π‘‘π‘Ÿπ‘–Μ£ π‘‘π‘ŽΜ£π‘– π‘π‘’Μ£Μ‚π‘›β„Ž 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 Δ‘π‘Ž π‘˜β„Žπ‘œπ‘Ž π‘‘π‘–Μ‰π‘›β„Ž π‘‘π‘Ÿπ‘ŽΜ€ π‘£π‘–π‘›β„Ž πŸ’™ π‘€π‘œΜ£π‘– 𝑠𝑒̛̣ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 Δ‘π‘œΜ›Μƒ π‘₯𝑖𝑛 𝑔𝑒̛̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ π‘ π‘‘π‘˜ π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘šπ‘’Μ£ π‘π‘œπ‘› π‘†π‘œΜ‚Μ π‘‡π‘ŽΜ€π‘– πΎβ„Žπ‘œπ‘ŽΜ‰π‘› : 1023105305 πΆβ„Žπ‘’Μ‰ π‘‡π‘ŽΜ€π‘– πΎβ„Žπ‘œπ‘ŽΜ‰π‘› : 𝑁𝐺𝑂 𝑇𝐻𝐼 𝑇𝐻𝐴𝑁𝐺 π‘π‘”π‘ŽΜ‚π‘› π»π‘ŽΜ€π‘›π‘” : π‘†π‘ŽΜ€π‘– πΊπ‘œΜ€π‘› π»π‘ŽΜ€ π‘π‘œΜ£Μ‚π‘– (𝑆𝐻𝐡) 𝑁/𝐷: π“πžΜ‚π§ + 𝐺𝑖𝑒́𝑝 Δπ‘œΜ›Μƒ 𝐁𝐞́ ππšΜ‰π¨ 𝐍𝐑𝐒 πΆπ‘ŽΜ‚Μ€π‘› π‘™π‘ŽΜ†Μπ‘š π‘›β„Žπ‘’Μ›Μƒπ‘›π‘” π‘‘π‘ŽΜ‚Μπ‘š π‘™π‘œΜ€π‘›π‘” β„Žπ‘ŽΜ‰π‘œ π‘‘π‘ŽΜ‚π‘š “𝟏 π‘™π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘‘ π‘β„Žπ‘–π‘Ž 𝑠𝑒̉ & 𝐺𝑖𝑒́𝑝 Δ‘π‘œΜ›Μƒ π‘β„Žπ‘œ π‘π‘œπ‘› π‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘” 𝑙𝑒́𝑐 π‘›π‘ŽΜ€π‘¦πŸ’• π‘€π‘œπ‘›π‘” π‘π‘ŽΜπ‘ π‘›β„Žπ‘ŽΜ€ β„Žπ‘ŽΜ‰π‘œ π‘‘π‘ŽΜ‚π‘š 𝑒̉𝑛𝑔 β„Žπ‘œΜ‚ 𝑔𝑖𝑒́𝑝 𝑏𝑒́ ! 𝑋𝐼𝑁 𝐢𝐻𝐴̂𝑁 𝑇𝐻𝐴̀𝑁𝐻 𝐢𝐴́𝑀 𝑂̛𝑁 𝑀𝑇𝑄 πŸ™πŸ™πŸ™
Đăng tin miα»…n phΓ­ tαΊ‘i sangngay.com
  • Đăng ngΓ y: 02/02/2024 at: 04:06
  • ID: 188563

9 lượt xem

BΓ‘o cΓ‘o bΓ i viαΊΏt

Processing your request, Please wait....